Purpose: Met Jezus als voorbeeld en de overtuiging dat elk mens kan bijdragen aan een rechtvaardige wereld, wil World Servants mensen uitdagen om te dienen, zodat door gelijkwaardige interactie levens veranderd worden.
 • Cirkel Rep

  van Projecten

  Purpose:

  Spanningen die relevant zijn om in een bredere Cirkel te adresseren zijn geagendeerd en opgelost.

  Verantwoordelijkheden:

  • Proberen om de Spanningen van Rol Leads binnen de Cirkel te begrijpen
  • Beoordelen welke Spanningen geschikt zijn om te behandelen in een bredere Cirkel
  • Agenderen en oplossen van Spanningen in een bredere Cirkel om belemmeringen voor de Cirkel weg te nemen
 • Integriteit – vertrouwenspersoon

  Purpose:

  Grotere ongewenst gedrag meldingen goed begeleid

  Verantwoordelijkheden:

  • Uitvoeren van alle noodzakelijke werkzaamheden zoals in integriteitsbeleid staan vermeld bij melding
  • Meedenken over evt. strafmaat
 • Secretaris

  Purpose:

  Stabiliseren van de door de Grondwet vereiste vastlegging en overleggen

  Domeinen:

  • Alle vastgelegde governance van de cirkel

  Verantwoordelijkheden:

  • Plannen van regelmatige Werkoverleggen voor de Cirkel
  • Vastleggen en delen van de uitkomsten van het Werkoverleg
  • Plannen van de Roloverleggen van de Cirkel
  • Vastleggen en delen van de uitkomsten van het Governance-proces van de Cirkel
  • Op verzoek interpreteren van de Grondwet en alles wat daaruit voortvloeit
Purpose: Projecten in alle fasen goed gemanaged
 • Beheer hulpmiddelen en gereedschappen

  Purpose:

  Met goed en voldoende ‘gereedschap’ op reis

  Verantwoordelijkheden:

  • Coördineren gereedschapsbeheer & beheer waterfilters & beheer Onbeperkt hulpmiddelen
  • Bestellen van gereedschap, cartridges, transportkisten en solar setjes, en onbeperkt hulpmiddelen
  • Aansturen vrijwilligers voor beheer en gereedmaken van gereedschap en waterfilters, en Onbeperkt hulpmiddelen voor de projecten
  • Afstemmen met bouwteam over gebruik gereedschap/waterfilter en verbeteringen gereedschapbeheer
  • Maken jaarplanning voor gereedschap, waterfilter, solar setjes en onbeperkt hulpmiddelen
  • Informeren en evalueren met @Reisbureau over planning en inzet vervoer, hulpmiddelen, en inzet gereedschappen
  • Afstemmen met @Deelnemersadministratie & Verwerking en @Inclusie en @Projectmanagement voor aanschaf en verbeteringen
 • Capacity building partners

  Purpose:

  Relevante kennis en vaardigheden van partners opgebouwd

  Verantwoordelijkheden:

  • Coördineren/voorbereiden/uitvoeren van webinars voor gebruik PC met partners en vrijwilligers
  • Inventariseren van behoeftes van partners op gebied van kennis en vaardigheden
  • Inventariseren van kennis in de World Servants familie
  • Koppelen van beschikbare kennis aan behoeftes van partners
 • Cirkel Rep

  Purpose:

  Spanningen die relevant zijn om in een bredere Cirkel te adresseren zijn geagendeerd en opgelost.

  Verantwoordelijkheden:

  • Proberen om de Spanningen van Rol Leads binnen de Cirkel te begrijpen
  • Beoordelen welke Spanningen geschikt zijn om te behandelen in een bredere Cirkel
  • Agenderen en oplossen van Spanningen in een bredere Cirkel om belemmeringen voor de Cirkel weg te nemen
 • Projectfinanciën

  Purpose:

  Zorgvuldige financiële afhandeling van onze projecten

  Verantwoordelijkheden:

 • Projectmanagement

  voor Bangladesh, Ethiopië, Ghana, Myanmar, Nederland, Nepal, Rwanda, Sierra Leone, Uganda

  Purpose:

  Effectieve coördinatie van levensveranderende projecten

  Verantwoordelijkheden:

  • Plannen/uitvoeren/evalueren set-ups
  • Onderzoeken, aangaan, onderhouden en afbreken van samenwerkingsrelaties met partnerorganisaties
  • Vertegenwoordigen projectland binnen World Servants
  • Managen projecten bij Nederlandse en buitenlandse partners
  • Administreren projectzaken bij zuidelijke partners in Project Connect
  • Informeren leiders en betrokkenen over projectgerelateerde zaken via mail/live/website
  • Invullen/aanvullen/uitwerken inhoudelijke documenten in Project Connect
  • Beoordelen nieuwe partners/projecten
  • Coördineren/voorbereiden/uitvoeren van online meetings met partners en vrijwilligers
  • Houden van meetings met collega’s over gezamenlijke belangen (bijvoorbeeld fondsenwerving)
  • Beheren en uitvoeren financiële taken PM-projecten
  • Signaleren van (veiligheids-)issues
  • Operationeel plan maken Projecten cirkel
  • Input leveren voor strategisch plan World Servants
  • Jaaranalyse Projecten cirkel maken
  • Contact onderhouden met voorzitter SU team
  • Opstellen en afsluiten MOU's met partners
 • Secretaris

  Purpose:

  Stabiliseren van de door de Grondwet vereiste vastlegging en overleggen

  Domeinen:

  • Alle vastgelegde governance van de cirkel

  Verantwoordelijkheden:

  • Plannen van regelmatige Werkoverleggen voor de Cirkel
  • Vastleggen en delen van de uitkomsten van het Werkoverleg
  • Plannen van de Roloverleggen van de Cirkel
  • Vastleggen en delen van de uitkomsten van het Governance-proces van de Cirkel
  • Op verzoek interpreteren van de Grondwet en alles wat daaruit voortvloeit