Purpose: Met Jezus als voorbeeld en de overtuiging dat elk mens kan bijdragen aan een rechtvaardige wereld, wil World Servants mensen uitdagen om te dienen, zodat door gelijkwaardige interactie levens veranderd worden.
 • IT & data

  Purpose:

  IT optimaal inzetten, nu en in de toekomst

  Verantwoordelijkheden:

  • Zorgen dat de databeveiliging van World Servants up to date is
 • Vieren

  Purpose:

  Enthousiast en betrokken team

  Verantwoordelijkheden:

  • Voorbereiden personeelsdag
  • Voorbereiden after summer start
  • Voorbereiden kerstviering
  • Zijn van een (financieel) aanspreekpunt voor collega's die sociale activiteiten organiseren
  • Organiseren van passend afscheid bij vertrek collega
Purpose: Veranderde mensen en meer dan voldoende middelen
 • Festivalpaviljoen

  Purpose:

  Projectervaring optimaal omgezet naar concrete vervolgstappen

  Verantwoordelijkheden:

  • Invullen van buitenprogramma met partnerorganisaties
  • Invullen workshopprogramma
 • MDT coördinator

  Purpose:

  Deelnemers dienen hun omgeving

  Verantwoordelijkheden:

  • Organiseren en uitvoeren van MDT-activiteiten & trainingen
  • Werven MDT-deelnemers
  • Samenwerken met MDT-partners
  • Administreren en registreren van deelnemers, uren, activiteiten en uitgaven
  • Benutten van kansen om MDT te verbeteren
 • Projectnieuwsredactie

  Purpose:

  De projectzomer enthousiast verslagen

  Verantwoordelijkheden:

  • Samenstellen projectnieuwsredactie
  • Coördineren publicatie projectnieuws
  • Afstemmen met telefoondienst over publiceren nieuwsberichten
 • Secretaris

  Purpose:

  Stabiliseren van de door de Grondwet vereiste vastlegging en overleggen

  Domeinen:

  • Alle vastgelegde governance van de cirkel

  Verantwoordelijkheden:

  • Plannen van regelmatige Werkoverleggen voor de Cirkel
  • Vastleggen en delen van de uitkomsten van het Werkoverleg
  • Plannen van de Roloverleggen van de Cirkel
  • Vastleggen en delen van de uitkomsten van het Governance-proces van de Cirkel
  • Op verzoek interpreteren van de Grondwet en alles wat daaruit voortvloeit
  • Inbrengen of het werkoverleg en/of roloverleg de volgende week doorgaat of niet, wanneer deze op een feestdag valt
Purpose: World Servants loopt als een geoliede machine
 • BHV

  Purpose:

  Verantwoordelijkheid voor gezondheid en veiligheid op kantoor

  Verantwoordelijkheden:

  • Waarborgen dat het medisch team de EHBO koffers op kantoor jaarlijks controleert & aanvult waar nodig
  • Up to date houden BHV plan (jaarlijks)
  • Inlichten van (nieuwe) medewerkers over BHV plan
  • Waarborgen dat er 2 BHV-er zijn met een geldig certificaat
  • Nemen van de leiding bij calamiteiten
Purpose: IT optimaal inzetten, nu en in de toekomst
 • Cirkel Lead

  Purpose:

  IT optimaal inzetten, nu en in de toekomst

  Verantwoordelijkheden:

  • Toewijzen van personen aan de rollen van de cirkel; monitoren van de rolgeschiktheid; geven van feedback om de rolgeschiktheid te verbeteren; faciliteren dat onderling feedback wordt gegeven; en zo nodig het opnieuw toewijzen van rollen aan andere personen om de rolgeschiktheid te verbeteren
  • Verdelen van de middelen van de cirkel over de diverse projecten en/of rollen
  • Vaststellen van prioriteiten voor de cirkel
  • Vaststellen van indicatoren voor de cirkel
  • Structureren van de governance van de cirkel om invulling te geven aan zijn purpose en verantwoordelijkheden
  • Wegnemen van beperkingen in de cirkel voor het vervullen van de purpose en de verantwoordelijkheden van de supercirkel
  • Coördineren van  sollicitatieprocedures
  • Aanspreekpunt zijn bij langdurig verlof, contractwijzigingen en re-integratie
 • IT-tactiek

  Purpose:

  IT tactisch afgestemd met collega's en IT-partners

  Verantwoordelijkheden:

  • Prioriteren en coördineren van grotere IT-wensen en -projecten
  • Monitoren van tactische en operationele samenwerking
  • Aanspreekbaar zijn voor collega's en IT-partners op tactisch niveau
  • Organiseren technische ondersteuning website/app
  • Beantwoorden vragen over IT-zaken/hulp bieden
  • Regelen IT-zaken op kantoor
  • Afstemmen met IT-vrijwilligers
  • Coördineren beheer IT-systemen, Pluriform, telefoonsystemen, domeinnamen, appstores, besturingssystemen, backup Zenfolio en netwerk
  • Op de hoogte stellen van Danthas van mogelijke hulpvragen buiten kantooruren tijdens LW, VBW, Projectlancering & WSF
 • Secretaris

  Purpose:

  Stabiliseren van de door de Grondwet vereiste vastlegging en overleggen

  Domeinen:

  • Alle vastgelegde governance van de cirkel

  Verantwoordelijkheden:

  • Plannen van regelmatige Werkoverleggen voor de Cirkel
  • Vastleggen en delen van de uitkomsten van het Werkoverleg
  • Plannen van de Roloverleggen van de Cirkel
  • Vastleggen en delen van de uitkomsten van het Governance-proces van de Cirkel
  • Op verzoek interpreteren van de Grondwet en alles wat daaruit voortvloeit