Purpose: Met Jezus als voorbeeld en de overtuiging dat elk mens kan bijdragen aan een rechtvaardige wereld, wil World Servants mensen uitdagen om te dienen, zodat door gelijkwaardige interactie levens veranderd worden.
 • Support

  Purpose:

  World Servants loopt als een geoliede machine

  Verantwoordelijkheden:

  • Behandelen van binnenkomende vragen vanuit een dienende en proactieve houding door de front office
  • Verwerking van alle (financiële) administratie door de backoffice
  • Zorgdragen voor kwaliteitsmanagement
  • Faciliteren van interne werkprocessen
  • Inventariseren wie thuisblijvers van besloten groepen zijn (moet nog worden verplaatst naar de juiste rol)
 • Tweede fiatteur

  Purpose:

  Bankbetalingen goedgekeurd

  Verantwoordelijkheden:

  • Goedkeuren, afkeuren of invoeren van betaalvoorstellen in de Rabobank en Triodosbank
Purpose: World Servants loopt als een geoliede machine
 • Cirkel Lead

  voor Vervanging gedurende zwangerschapsverlof Renate

  Purpose:

  World Servants loopt als een geoliede machine

  Verantwoordelijkheden:

  • Toewijzen van personen aan de rollen van de cirkel; monitoren van de rolgeschiktheid; geven van feedback om de rolgeschiktheid te verbeteren; en zo nodig het opnieuw toewijzen van rollen aan andere personen om de rolgeschiktheid te verbeteren
  • Verdelen van de middelen van de cirkel over de diverse projecten en/of rollen
  • Vaststellen van prioriteiten en strategieën voor de cirkel
  • Vaststellen van indicatoren voor de cirkel
  • Structureren van de governance van de cirkel om invulling te geven aan zijn purpose en verantwoordelijkheden
  • Wegnemen van beperkingen in de cirkel voor het vervullen van de purpose en de verantwoordelijkheden van de supercirkel
 • Collectebussen

  Purpose:

  Beheren van in-en uitleen collectebussen

  Verantwoordelijkheden:

  • Registreren van aanvragen voor het lenen van collectebussen
  • Zorgdragen voor distributie van de collectebussen
  • Zorgdragen voor terugkeer collectebussen
 • Communicatie Deelnemers

  Purpose:

  Inspirerende communicatie met deelnemers

  Verantwoordelijkheden:

  • Checken correspondenties website
  • Herzien jaarlijkse correspondenties DA (PF, website mijn.ws)
  • Opvolgen en bijhouden van geïnteresseerde volwassenen-lijstje- (check op aangemeld, mailen voor deelname)
  • (Laten) herzien van de FAQ's
 • Crisishandboek

  Purpose:

  Crisishandboek elk jaar up to date gemaakt

  Verantwoordelijkheden:

  • Actualiseren crisishandboek
  • Inplannen, uitvoeren en evalueren crisisoefening
  • Actualiseren handleiding voor telefoondienst
  • Inplannen van een moment met collega's voor refreshen + informeren over telefoondienst + digitale MPO (ca. 4 wkn voor vertrek 1e project)
 • Deelnemersadministratie & Verwerking

  Purpose:

  Deelnemersadministratie op orde

  Verantwoordelijkheden:

  • Beheren en verwerken deelnemers gegevens (aanmelding, vragenlijst evt. screening, p.p. gegevens, ICE)
  • Verwerken aanmeldingen Festival
  • Beheren van de deelnemersadministratie
  • Houden van contact met deelnemers over aanvragen voor afwijkend reisschema en deze intern doorspelen naar @Reisbureau
  • Invoeren projecten in Pluriform
  • Wijzigen actief jaar in Pluriform rondom Pinksteren
  • Bijhouden WS-WhatsApp
  • Verzamelen en corrigeren toestemmingsverklaringen minderjarige deelnemers
  • Inventariseren bij hoofdleiders welke hulpmiddelen meegaan voor Onbeperkt-reizen
  • Aanmaken nieuwe WhatsApp projectgroepen in WS-WhatsApp
  • Online zetten van websitelinks naar de WhatsApp van nieuwe projectgroepen
  • Herinneren deelnemers aan invullen vragenlijst en uitvoeren aanbetaling
  • Thuisblijvers van besloten groepen registreren in Pluriform
  • Versturen Welkom Thuis-mail en afsluiten van de activiteit
 • Deelnemersupdate

  Purpose:

  Deelnemersaantallen inzichtelijk gemaakt voor collega's

  Verantwoordelijkheden:

  • Uitdraaien van de deelnemersaantallen uit Pluriform (maandelijks)
  • Versturen van deze deelnemersaantallen naar collega's
  • Bijhouden borden in de grote zaal zodat de informatie up to date is
 • Front Office

  Purpose:

  Elk contact hartelijk en accuraat afgehandeld

  Verantwoordelijkheden:

  • Afhandelen van vragen en bestellingen per telefoon/mail/post
  • Beantwoorden inkomende telefoontjes/mail
  • Versturen van bestellingen
  • Uitsturen opvolging van bestellingen
  • Verzenden en bijhouden lief en leed (cadeautjes, kaartjes, challenge kaartjes)
  • Aannemen postpakketjes
  • Afhandelen van AVG-verzoeken
  • Verwerken van reacties die via de mail binnenkomen m.b.t. benaderingsbezwaren of adreswijzigingen, al dan niet via reactieformulier op website
  • Instellen voicemail
  • Invoeren feestdagen en vrije dagen in belplan
  • Toevoegen nieuwe gebruiker aan belplan
  • Verwerken en publiceren van nieuwsberichten voor- en najaars projecten tijdens kantooruren
  • Wegbrengen van de klaargemaakte post(stukken)
 • Gegevensbeheer

  Purpose:

  Volledig warm adressenbestand zonder vervuiling

  Verantwoordelijkheden:

  • Beheren van plaatsnamen in het systeem
  • Ontdubbelen van personen en organisaties
  • Controleren zorgverzekeraars
  • Verwerken van retourpost
  • Verwerken van binnengekomen bouncers en bijstellen beleid (bak, Mailchimp, Crystal)
  • Bijstellen van beleid in retourpost
  • Verwerken van nog te verwerken concept-organisaties
  • Controleren en corrigeren van adresselecties in opdracht van @Selectiemaker
 • Jaarplanning

  Purpose:

  Alle taken op de jaarplanning gewaarborgd

  Verantwoordelijkheden:

  • Opstellen jaarplanning nieuwe jaar
  • Checken of maandelijks taken zijn uitgevoerd en indien nodig collega's herinneren
 • Kwaliteitsmanagement

  Purpose:

  Kwaliteit & certificatie gewaarborgd

  Verantwoordelijkheden:

  • Beheren van het kwaliteitsmanagement
  • Vastleggen en archiveren van overeenkomsten
  • Actualiseren van handboeken (3x), algemene voorwaarden en jaarplanning
  • Invoeren en bijwerken van documenten voor CBF-certificatie
  • Laten invullen van periodieke schenkersformulieren
  • Klaarzetten en verwerken resultaten deelnemersenquête i.s.m. @Identiteit
  • Uploaden van de resultaten van de deelnemersenquête en delen met @Jaarverslaggoeroe
  • Behandelen van binnengekomen klachten
  • Opvolgen van projectevaluatielijst
  • Inventariseren en opvolgen punten verbeterlijst Support
  • Aansturen van collega's M&T om ervoor te zorgen dat de communicatie over World Servants op externe sites actueel blijft
 • Leidersadministratie

  Purpose:

  Administratie en correspondentie rondom aanmelding van leiders zorgvuldig uitgevoerd

  Verantwoordelijkheden:

  • Doornemen en beoordelen beide vragenlijsten en waar nodig leiders doorsturen naar dieptescreening
  • In contact brengen van hoofdleider met kandidaat-leider door het versturen van bijbehorende correspondentie
  • 'Promoveren' van een deelnemer die een leidersrol gaat vervullen
  • Versturen herinnering voor invullen vragenlijst(en)
  • Checken bijlage 'te ontvangen materialen' bij bevestigingsmail hoofdleiders
  • Bevestigen en/of annuleren van leiders d.m.v. standaardcorrespondentie
  • Controleren van persoonsgegevens leidersadministratie
  • Bestellen leiderspolo's
  • Updaten leidersverslagen op de website
  • Invoeren hoofdleiderskorting
  • Klaarmaken HOA-mappen
  • Voeren van intakegesprek met hoofdleider, samen met @Leiders
 • Medische tassen

  Purpose:

  Met goed en voldoende medisch materiaal op project

  Verantwoordelijkheden:

  • Schoonmaken, labelen en klaarzetten in grote zaal voor medisch team
  • Maken van afgiftelijst waarop wordt bijgehouden of medisch leider de tas in bezit heeft en na afloop weer heeft ingeleverd
  • Klaarzetten voor vervoer naar leidersweekend
  • Herinneren @Vrijwilligers afspraak maken met medisch team om medische tassen op kantoor aan te vullen
 • Merchandise

  Purpose:

  Exposure door toffe merchandise

  Verantwoordelijkheden:

  • Ontwikkelen assortiment webshop
  • Beheren webshop
  • Bestellen World Servants-tassen
  • Ontwerpen tas in overleg met @Marketing & Training
  • Beheren webshopvoorraad kantoor
 • Projectterugkoppeling

  Purpose:

  Gedeelde informatie op terugkoppelingsformulier en in projectverslagen verwerkt en opgeslagen

  Verantwoordelijkheden:

  • Doornemen en publiceren projectverslagen
  • Verwerken terugkoppelingsformulieren
  • Belangrijke (medische) informatie deelnemers doorgeven aan @Deelnemersadministratie & Verwerking
  • Onderhouden contact met zieke deelnemers genoemd op het terugkoppelingsformulier
  • Verwerken van informatie over gedrag van deelnemers, genoemd op het terugkoppelingsformulier, in Pluriform
 • Projectwijzigingen

  Purpose:

  Projectwijzigingen zorgvuldig voor alle betrokkenen afgerond

  Verantwoordelijkheden:

  • Opstarten van projectwijzigingsformulier bij projectwijzigingen
  • Informeren/attenderen van collega's bij de te nemen stappen per proces
  • Opvolgen van de uitvoering van taken door collega's
 • Reisbureau

  voor Vliegreizen

  Purpose:

  Het complete reisproces georganiseerd en benodigde interne documentatie verzorgd

  Verantwoordelijkheden:

  • Maken van telefoon- en zwaaischema's voor projecten
  • Vullen en klaarzetten digitale MPO's
  • Boeken van vliegtickets (incl. afwijkende reisschema's)
  • Boeken van busreizen
  • Leggen van contact met CIBT over visa
  • Maken van in- en uitzwaaimaterialen
  • Klaarmaken zwaai-enveloppen
  • Informeren ATP en @Verzekeringen over hulpmiddelen Onbeperkt-reizen
  • Evalueren van de reis met hoofdleiders Onbeperkt-reizen
  • Berekenen van CO2 compensatie en invoeren in projectplanningsdocument
  • Opstellen en versturen van visuminstructies en aanvullende documenten voor deelnemers
  • Boeken van vliegtickets voor set-up reizen
  • Waarborgen van alle documentatie op de inzwaai-envelop en zorgen dat ze bij de verantwoordelijke collega komen
  • Afstemmen met @Gereedschap_&_Waterfilter & @Inclusie welke materialen er nodig zijn voor de Onbeperkt reizen
  • Klaarmaken van benodigde visumdocumenten voor set-up reizen
  • Maken van het telefoonschema voor de set-up reizen
  • Uitvoeren van het testbelletje tijdens de set-up en projectperiode
 • Spellingscontrole

  Purpose:

  Alle communicatie foutloos de deur uit

  Verantwoordelijkheden:

  • Doen van geplande en ad hoc spellingscontroles op uitingen van World Servants (bijvoorbeeld mailings of het magazine)
 • Tolkuren

  Purpose:

  Accurate vastlegging van tolkuren

  Verantwoordelijkheden:

  • Verantwoorden tolkuren voor dove deelnemers
 • Training support

  Purpose:

  Materialen en informatie op orde voor trainingsevents

  Verantwoordelijkheden:

  • Ondersteunen bij uitvoering trainingen (uitnodiging, presentie, catering)
  • Uitvoeren support voorafgaand aan training (printen, inpakken en klaarzetten)
  • Beheren van support taken (LW, VBW, WSF)
  • Ondersteunen bij ‘de grote drie’(LW, VBW, WSF) Slaapkamerindeling, infobalie, jarigen
  • Versturen van uitnodigingen
  • Invoeren items trainingsagenda in PF en op website