Purpose: Met Jezus als voorbeeld en de overtuiging dat elk mens kan bijdragen aan een rechtvaardige wereld, wil World Servants mensen uitdagen om te dienen, zodat door gelijkwaardige interactie levens veranderd worden.
 • Begrotingsbeheer

  Purpose:

  Realistische inschatting en beheer van inkomsten en uitgaven

  Verantwoordelijkheden:

  • Voorbereiden van de begroting
  • Meedenken en meewerken aan de begroting
  • Bewaken van de verhouding in de bijdrage van deelnemers, percentage uitvoeringskosten
  • Vaststellen van Challengebedragen vóór publicatie van de thermometer in overleg met @Chief Actiegroepen
  • Bevriezen werkdocument op 30 september voor nieuwe boekjaar
  • Bijwerken thermometer voor projectlancering
  • Bepalen deelnemersbijdrage nieuw projectseizoen ism @Chief Actiegroepen, @Financiële strategie en @Fondsenwerving Fondsen & Stichtingen
  • Ophalen van input voor de begroting bij budgethouders
Purpose: World Servants loopt als een geoliede machine
 • Crediteurenbeheer

  Purpose:

  Alle crediteuren op tijd betaald

  Verantwoordelijkheden:

  • Invoeren facturen
  • Fiatteren facturen
  • Maken en uploaden betaalvoorstellen naar bank
  • Zorgen dat betaalvoorstellen in de bank zijn voorzien van 1e handtekening en collega vragen voor 2e handtekening
  • Beoordelen/uitzoeken betalingsherinnering van crediteuren
 • Debiteurenbeheer

  Purpose:

  Deelnemersbijdrage en facturen zijn tijdig betaald

  Verantwoordelijkheden:

  • Zorgdragen voor tijdige betaling deelnemersbijdrage
  • Mailen van betalingsherinneringen aan zowel achterlopende deelnemers als overige debiteuren
  • Maken en verzenden van facturen
 • Donateursbeheer

  Purpose:

  Financiële stroom donateurs op orde

  Verantwoordelijkheden:

  • Invoeren en/of controleren nieuwe incasso machtigingen van donateurs en/of deelnemersponsoren
  • Maken en uploaden van incassovoorstel in de Rabobank (maandelijks)
  • Nalopen opzeggingen i.s.m. @Fondsenwerving Particulieren
  • Invoeren periodieke schenkingsovereenkomsten
  • Opstellen overzicht periodieke schenkers (jaarlijks)
  • Bedanken periodieke schenkers (jaarlijks)
 • Facilitator

  Purpose:

  De governance en het dagelijkse werk van de cirkel verlopen volgens de Grondwet

  Verantwoordelijkheden:

  • Faciliteren van de regelmatige Werkoverleggen van de Cirkel
  • Faciliteren van het Governance-proces van de Cirkel
  • Agenderen van nieuwe verkiezingen voor de verkozen Rollen van de Cirkel na het verstrijken van een verkiezingstermijn
  • Beoordelen van de overleggen en vastlegging van een Subcirkel en uitroepen van een Procesverstoring indien van toepassing
 • Financieel Beheer

  Purpose:

  Transparant financieel beheer

  Verantwoordelijkheden:

  • Uitzoeken en beantwoorden financiële vragen (van intern en extern)
  • Bijhouden en administratie uitvoeren van de financiën van de projecten
  • Houden van overzicht op openstaande bedragen bij annulering en de opvolging daarvan
  • Versturen brieven set uppers met verzoek om bijdrage set upreizen i.o.m. @Projectmanagement
  • Beheren van creditcards
 • Financiële Verantwoording

  Purpose:

  Succesvolle financiele maandafsluitingen

  Verantwoordelijkheden:

  • Sluiten en verantwoorden van de periodieken (maand, kwartaal, jaar)
  • Verzorgen van de BTW aangifte
  • Beheren en toewijzen van de autorisatie
  • Opstellen en aanleveren documenten en rapportages n.a.v. lotsdocument Accountant ism @Controller
 • Front Office

  Purpose:

  Elk contact hartelijk en accuraat afgehandeld

  Verantwoordelijkheden:

  • Afhandelen van vragen en bestellingen per telefoon/mail/post
  • Beantwoorden inkomende telefoontjes/mail
  • Versturen van bestellingen
  • Uitsturen opvolging van bestellingen
  • Verzenden en bijhouden lief en leed (cadeautjes, kaartjes, challenge kaartjes)
  • Aannemen postpakketjes
  • Afhandelen van AVG-verzoeken
  • Verwerken van reacties die via de mail binnenkomen m.b.t. benaderingsbezwaren of adreswijzigingen, al dan niet via reactieformulier op website
  • Instellen voicemail
  • Invoeren feestdagen en vrije dagen in belplan
  • Toevoegen nieuwe gebruiker aan belplan
  • Verwerken en publiceren van nieuwsberichten voor- en najaars projecten tijdens kantooruren
  • Wegbrengen van de klaargemaakte post(stukken)
 • Inkoop

  Purpose:

  Voldoende materiaal om je werk op kantoor uit te kunnen voeren

  Verantwoordelijkheden:

  • Inkopen van kantoor- en keukenmaterialen
 • Kasbaas

  Purpose:

  Kasboek(en) op orde

  Verantwoordelijkheden:

  • Invoeren en verwerken van de kasboeken
  • Bestellen en tellen van de kas (Euro's en buitenlandse valuta)
  • Per kwartaal wisselkoersen controleren en (indien nodig) aanpassen in pluriform
 • Salaris

  Purpose:

  Iedereen elke maand zijn salaris

  Verantwoordelijkheden:

  • Doorgeven evt. wijzigingen in salaris en/of vergoeding aan salarisbureau (maandelijks)
  • Uitbetalen van salarissen (maandelijks)
  • Invoeren journaalpost salarissen in Pluriform (maandelijks)
  • Betalen van loonbelasting (maandelijks)
 • Verzekeringen

  Purpose:

  Dekking veiligheid deelnemers en kantoor op orde

  Verantwoordelijkheden:

  • Afsluiten en onderhouden van een passend verzekeringspakket
  • Afhandelen financiën EU claims i.s.m. @Reisbureau
  • Indienen en afhandelen claims van deelnemers en/of leiders
  • Zorgen dat evenementen (LW, VBW en Festival) tijdig goed verzekerd zijn