Purpose: Met Jezus als voorbeeld en de overtuiging dat elk mens kan bijdragen aan een rechtvaardige wereld, wil World Servants mensen uitdagen om te dienen, zodat door gelijkwaardige interactie levens veranderd worden.
 • Partnermeeting

  Purpose:

  Een leerzame, aansprekende en goed georganiseerde partnermeeting

  Verantwoordelijkheden:

  • Initiëren van de partnermeeting
  • Bewaken van de strategische doelen van de partnermeeting
 • Rentmeesterschap

  Purpose:

  Rechtvaardig en duurzaam beleid

  Verantwoordelijkheden:

  • Contact onderhouden met @Projectmanagement over (pilot) CO2-compensatie door middel van bomen
  • Adviseren (gevraagd en ongevraagd) over kansen om onze werkwijze te verduurzamen
  • Input geven op het gebied van rechtvaardig en duurzaam beleid bij het formuleren van de strategie
Purpose: Veranderde mensen en meer dan voldoende middelen
 • Fondsenwerving Fondsen & Stichtingen

  Purpose:

  Fondsen & Stichtingen een kans bieden om mee te bouwen aan missie WS

  Verantwoordelijkheden:

  • Ondersteunen van actiegroepen, deelnemers, scholen en bedrijven bij een fondsaanvraag
  • Opvolgen aanvragen en beheren inhoud pakket voor scholen
  • Opvolgen leads
  • Maken fondsenplanning
  • Verzamelen en verwerken van project informatie in fondsinformatie Pluriform
  • Samenstellen en versturen van een fondsaanvraag inclusief bijlagen
  • Research doen naar en contacten leggen met nieuwe fondsen
  • Invullen fondsaanvraag op website specifiek fonds
  • Opvolgen en bijhouden resultaten fondsenwerving
  • Bevestigen giften van fondsen & stichtingen, bedrijven en scholen
  • Maken en versturen rapportages aan fondsen en stichtingen
  • Aanmaken toekenning van een fonds in pluriform
  • Relaties met stichtingen en fondsen onderhouden
  • Benutten ad hoc fondsenwervingsmogelijkheden internationaal en zakelijk
  • Met @Projectmanagement (pilot) CO2-compensatie door middel van bomen ontwikkelen en financieren
  • Up-to-date houden informatie op de website voor fondsen en stichtingen, bedrijven, kerken en scholen
 • Fondsenwerving Particulieren

  voor Nalatenschappen & periodieke schenkers a.i.

  Purpose:

  Enthousiaste supporters met grote “geef-bereidheid”

  Verantwoordelijkheden:

  • Ontwikkelen & vernieuwen van particuliere fondswerving
  • Opzetten (hoofd)campagne particuliere fondswerving
  • Maken van afspraken over de planning/uitvoering met extern voor mailings & telemarketing
  • Schrijven fondswervende mailings voor particulieren
  • Opzetten/uitvoeren telemarketing campagne
  • Coördineren supporterswerving op festival
  • Bedanken van particuliere gevers
  • Werven nalatenschappen
  • Werven, onderhouden en bedanken van periodieke schenkers
  • Ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor grote gevers
 • Kerken

  Purpose:

  Kerken helpen om jongeren te betrekken en betrokken te houden

  Verantwoordelijkheden:

  • Actief benaderen kerken ondersteund door @Fondsenwerving_Fondsen_&Stichtingen, @Deelnemerswerving-_frontstage en @Chief Actiegroepen
  • Actief aan de slag gaan met kerken om betrekken van jongeren vorm te geven
  • Rapporteren & terugkoppelen naar @Fondsenwerving_Fondsen_&Stichtingen, @Deelnemerswerving-_frontstage en @Chief Actiegroepen
  • Opvolgen aanvragen en beheren inhoud pakket voor kerken
  • Bevestigen giften van kerken
  • Schrijven/vormgeven/versturen mailing voor kerken
  • Zorgen voor selecties kerken per post en mail met @Selectiemaker
 • MDT projectleider

  Purpose:

  World Servants als succesvolle MDT-uitvoerder gepositioneerd

  Verantwoordelijkheden:

 • Overheidssubsidies

  Purpose:

  Passende overheidsfinanciering gevonden voor World Servants-activiteiten

  Verantwoordelijkheden:

  • Onderzoeken subsidies overheid
  • Aanvragen subsidies overheid
  • Rapporteren over toegekende subsidies
Purpose: World Servants loopt als een geoliede machine
 • Jaarverslaggoeroe

  voor tijdelijke vervanging tijdens zwangerschapsverlof Renate

  Purpose:

  Heldere rapportage van de organisatie

  Verantwoordelijkheden:

  • Verzamelen van de informatie voor het jaarverslag
  • Maken van teksten
  • Redigeren van teksten
  • Maken van de projectverantwoordingen
  • Maken van planning voor de interne organisatie en de Auditcommissie
 • Nooddienst

  Purpose:

  Vraagstukken met meerdere stappen tijdens projecten opgelost

  Verantwoordelijkheden:

  • Opvolgen van casussen bij de telefoondienst die meerdere vervolgstappen vereisen
  • Schakelen met de alarmdienst over de noodsituatie
  • Onderhouden van contact met de betreffende contactpersoon
  • Bepalen wie er in het crisisteam komen
  • Sparringpartner zijn voor collega's die telefoondienst hebben
Purpose: Een leerzame, aansprekende en goed georganiseerde partnermeeting
 • Budget

  Purpose:

  Partnermeeting binnen het beschikbare budget gefinancierd

  Verantwoordelijkheden:

  • Begroting maken op basis van beschikbare budget
  • Bewaken van budgetten tijdens organisatie partnermeeting
  • Maken van financiële rapportage na partnermeeting
  • Maandelijkse update geven tav verwachte uitgaven partnermeeting tov budget
 • Cirkel Lead

  Purpose:

  Een leerzame, aansprekende en goed georganiseerde partnermeeting

  Verantwoordelijkheden:

  • Toewijzen van personen aan de rollen van de cirkel; monitoren van de rolgeschiktheid; geven van feedback om de rolgeschiktheid te verbeteren; en zo nodig het opnieuw toewijzen van rollen aan andere personen om de rolgeschiktheid te verbeteren
  • Verdelen van de middelen van de cirkel over de diverse projecten en/of rollen
  • Vaststellen van prioriteiten en strategieën voor de cirkel
  • Vaststellen van indicatoren voor de cirkel
  • Structureren van de governance van de cirkel om invulling te geven aan zijn purpose en verantwoordelijkheden
  • Wegnemen van beperkingen in de cirkel voor het vervullen van de purpose en de verantwoordelijkheden van de supercirkel