Purpose: Met Jezus als voorbeeld en de overtuiging dat elk mens kan bijdragen aan een rechtvaardige wereld, wil World Servants mensen uitdagen om te dienen, zodat door gelijkwaardige interactie levens veranderd worden.
 • Cirkel Rep

  Purpose:

  Spanningen die relevant zijn om in een bredere Cirkel te adresseren zijn geagendeerd en opgelost.

  Verantwoordelijkheden:

  • Proberen om de Spanningen van Rol Leads binnen de Cirkel te begrijpen
  • Beoordelen welke Spanningen geschikt zijn om te behandelen in een bredere Cirkel
  • Agenderen en oplossen van Spanningen in een bredere Cirkel om belemmeringen voor de Cirkel weg te nemen
Purpose: Veranderde mensen en meer dan voldoende middelen
 • Brainstormer

  Purpose:

  Brainstorms met tastbaar resultaat

  Verantwoordelijkheden:

  • Plannen en voorbereiden van de brainstormsessies
  • Input ophalen bij de collega's en dit als invulling van de brainstormsessie gebruiken
  • Leiden en faciliteren van de brainstormsessies
  • Creëren en stimuleren van creativiteit en 'outside of the box' denken binnen de organisatie
  • Delen van succesvol behandelde brainstormpunten
 • Cirkel Rep

  Purpose:

  Spanningen die relevant zijn om in een bredere Cirkel te adresseren zijn geagendeerd en opgelost.

  Verantwoordelijkheden:

  • Proberen om de Spanningen van Rol Leads binnen de Cirkel te begrijpen
  • Beoordelen welke Spanningen geschikt zijn om te behandelen in een bredere Cirkel
  • Agenderen en oplossen van Spanningen in een bredere Cirkel om belemmeringen voor de Cirkel weg te nemen
 • E-mailmarketing

  Purpose:

  Maximale interactie wat leidt tot zo veel mogelijk deelnemers en giften

  Verantwoordelijkheden:

  • Opzetten en inrichten van e-mail automation
  • Monitoren en uitbouwen van e-mail automation
 • Fondsenwerving Particulieren

  Purpose:

  Enthousiaste supporters met grote “geef-bereidheid”

  Verantwoordelijkheden:

  • Ontwikkelen & vernieuwen van particuliere fondswerving
  • Opzetten (hoofd)campagne particuliere fondswerving
  • Maken van afspraken over de planning/uitvoering met extern voor mailings & telemarketing
  • Schrijven fondswervende mailings voor particulieren
  • Opzetten/uitvoeren telemarketing campagne
  • Coördineren supporterswerving op festival
  • Bedanken van particuliere gevers
  • Werven nalatenschappen
  • Werven, onderhouden en bedanken van periodieke schenkers
  • Ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor grote gevers
 • Magazine

  voor Draagt rol over aan Ellemijn

  Purpose:

  Betrokken achterban

  Verantwoordelijkheden:

  • Coördineren magazines
  • Afstemmen planning met @Spellingscontrole
  • Eindredigeren magazines
  • Organiseren brainstorm inhoud magazines
  • Bewaken van diversiteit in thema's magazines
 • Magazineschrijver

  Purpose:

  Inspirerende artikelen voor de magazines geschreven

  Verantwoordelijkheden:

  • Schrijven van teksten voor de magazines
  • Opvragen van beeldmateriaal voor bij de teksten in de magazines
  • Zorgen dat artikelen worden geredigeerd
 • Sponsorevents

  voor doelgroep particulieren + (tijdelijk) Dive2Change

  Purpose:

  Enthousiasmerende sponsorevents

  Verantwoordelijkheden:

  • Werven van particulier geld d.m.v sponsorevents
  • Ontwikkelen en organiseren van sponsorevents
Purpose: World Servants loopt als een geoliede machine
 • Selectiemaker

  Purpose:

  Selecties voor mailings up to date

  Verantwoordelijkheden:

Purpose: IT optimaal inzetten, nu en in de toekomst
 • Data-analist

  Purpose:

  Richtinggevende inzichten vanuit data

  Verantwoordelijkheden:

  • Verbeteren analyse van de data World Servants
  • Ontwikkelen/uitwerken marketing automation toepassingen
  • Up-to-date houden van het beleid omtrent gegevensbeheer