Purpose: Met Jezus als voorbeeld en de overtuiging dat elk mens kan bijdragen aan een rechtvaardige wereld, wil World Servants mensen uitdagen om te dienen, zodat door gelijkwaardige interactie levens veranderd worden.
 • CO2-compensatie

  Purpose:

  CO2-compensatie in de aanmeldslider staat op het optimale percentage

  Verantwoordelijkheden:

  • Jaarlijks reviewen van standaard CO2-compensatiepercentage bij aanmelding
 • Cirkel Lead

  Purpose:

  Met Jezus als voorbeeld en de overtuiging dat elk mens kan bijdragen aan een rechtvaardige wereld, wil World Servants mensen uitdagen om te dienen, zodat door gelijkwaardige interactie levens veranderd worden.

  Verantwoordelijkheden:

  • Toewijzen van personen aan de rollen van de cirkel; monitoren van de rolgeschiktheid; geven van feedback om de rolgeschiktheid te verbeteren; faciliteren dat onderling feedback wordt gegeven; en zo nodig het opnieuw toewijzen van rollen aan andere personen om de rolgeschiktheid te verbeteren
  • Verdelen van de middelen van de cirkel over de diverse projecten en/of rollen
  • Vaststellen van prioriteiten voor de cirkel
  • Vaststellen van indicatoren voor de cirkel
  • Structureren van de governance van de cirkel om invulling te geven aan zijn purpose en verantwoordelijkheden
  • Wegnemen van beperkingen in de cirkel voor het vervullen van de purpose en de verantwoordelijkheden van de supercirkel
 • Holacracy Coach

  Purpose:

  World Servants werkt effectief dankzij Holacracy

  Verantwoordelijkheden:

  • Ondersteunen van collega's/cirkels in het werken met Holacracyprincipes
  • Bewaken van implementatie en effectiviteit van Holacracy
  • Meten van tevredenheid over werking van Holacracy en daar op anticiperen
  • Inwerken van nieuwe collega's op het gebied van Holacracy
  • Ontwikkelingen met betrekking tot Holacratisch werken volgen en (mogelijke) implicaties delen
 • Identiteit

  voor Vorming & Training

  Purpose:

  Bewaken en ontwikkelen van World Servants' missie en visie

  Verantwoordelijkheden:

  • Ontwikkelen en onderhouden van World Servants' identiteit
  • Bewaken van de identiteit
  • Bewaken van het World Servants Concept
  • Bewaken tone of voice (incl. feedback geven)
  • Evalueren en analyseren van projecten op het gebied van vorming
  • Beheren evaluatiecyclus vorming en training
  • Bewaken online identiteit en imago
  • Bewaken van de huisstijl & visuele identiteit
  • Bewaken van de kernwaarden
 • Projectplanning

  Purpose:

  Van partner tot aanmelding deelnemer goed gepland

  Verantwoordelijkheden:

  • Voorzitten projectplanningsoverleg
  • Maken en bijhouden van projectplanning
  • Bijhouden en opvolgen stappen projectplanning, voor en na de projectlancering
  • Vastleggen van besluiten over de projectplanning
  • Overzichten maken als voorbereiding op besluit over toe te voegen of te schrappen projecten
  • Prognose maken voor deelnemersaantal in nieuwe boekjaar
 • Strategisch teamlid

  Purpose:

  Een doorleefde visie op de toekomst

  Verantwoordelijkheden:

  • Adviseren van @Strategie over strategische keuzes en vuistregels
  • Signaleren van knelpunten op organisatieniveau, mede op basis van indicatoren
  • Voorbereiden van meerjarenplan
  • Vertalen van strategie naar operatie
 • Tevredenheidsmeting Holacracy

  Purpose:

  Tevredenheid over werking Holacracy gemonitord

  Verantwoordelijkheden:

  • Meten van tevredenheid over werking van Holacracy
  • Acties overwegen naar aanleiding van resultaten meting
 • Vrijwilligers

  voor Cultuurteam, kinderprogrammateam, bouwteam, logistiek team, lifeskills team, football4water team, trainersteam

  Purpose:

  Enthousiaste en betrokken vrijwilligers

  Verantwoordelijkheden:

  • Samenwerken met leidersteam
  • Briefen gebarentolken
  • Contact onderhouden met voorzitters medisch team met betrekking tot screening en bereikbaarheid
  • Contact onderhouden met coördinatoren vrijwilligersteams
  • Bewaken voortgang expertiseteams
  • Onderhouden teamondersteuning op Mijn World Servants
  • Maken en onderhouden van beleid over inzet vrijwilligers
  • Scouten talentvolle vrijwilligers
  • Coördinatie en uitvoering vrijwilligersbedankje
  • Bedanken vrijwilligers
Purpose: Veranderde mensen en meer dan voldoende middelen
 • Chief Actiegroepen

  Purpose:

  Maximale opbrengst in voortraject

  Verantwoordelijkheden:

  • Coachen van actiegroepen
  • Opvolgen kerkelijke leads
  • Informeren @Kerken over nieuwe actiegroepen uit Friesland i.v.m. Link 5.0
  • Versturen informerende mailings voor groepsleiders
  • Berekenen deelnemersprijs voor afwijkende groepen
  • Informeren van collega's over ontwikkelingen/trends in actiegroepenland
  • Periodiek checken van flexibele betalingstermijnen actiegroepen gedurende het actiejaar
  • Organiseren en faciliteren van groepsleidersavonden
 • Festivalpaviljoen

  Purpose:

  Projectervaring optimaal omgezet naar concrete vervolgstappen

  Verantwoordelijkheden:

  • Invullen van buitenprogramma met partnerorganisaties
  • Invullen workshopprogramma
 • Impact

  Purpose:

  Opbrengst van World Servants-projecten zo concreet mogelijk onderzocht en gepresenteerd

  Domeinen:

  • Inhoudelijke wijzigingen aan www.worldservants.nl/impact

  Verantwoordelijkheden:

  • Onderhouden en updaten van effectmeting
  • Verzenden van de 1-meting voor de effectmeting
  • Analyseren van de resultaten van de effectmeting
  • Initiëren van of benutten van kansen voor specifieke onderzoeken
  • Bijhouden van worldservants.nl/impact
 • Innovatie

  Purpose:

  World Servants is de trendsetter

  Verantwoordelijkheden:

  • Coördineren nieuwe producten & benaderingen
 • Jaarplanning

  Purpose:

  Werkzaamheden M&T gestructureerd beschreven

  Verantwoordelijkheden:

  • Versturen maandelijkse trigger
  • Up-to-date houden jaarplanning
  • Initiëren volgende versie jaarplanning
 • Magazineschrijver

  Purpose:

  Inspirerende artikelen voor de magazines geschreven

  Verantwoordelijkheden:

  • Schrijven van teksten voor de magazines
  • Opvragen van beeldmateriaal voor bij de teksten in de magazines
  • Zorgen dat artikelen worden geredigeerd
 • Specifieke projectprogramma's

  Purpose:

  Football4Water en Life Skills maken een zo groot mogelijke impact

  Verantwoordelijkheden:

  • Contact onderhouden met vrijwilligersteams die de programma's leiden
  • Opvolgen van acties uit procesplanning F4W
  • Materialen trainingsdag bestellen en klaarzetten
 • Sponsorevents

  voor Ride2Change

  Purpose:

  Enthousiasmerende sponsorevents

  Verantwoordelijkheden:

  • Werven van particulier geld d.m.v sponsorevents
  • Ontwikkelen en organiseren van sponsorevents
 • Trainingslogistiek

  voor Voor LW/VBW/WSF gedelegeerd aan Joëlle

  Purpose:

  Events die bouwen aan verandering

  Verantwoordelijkheden:

  • Onderhouden van contact met vrijwilligers en verhuurders
  • Evalueren van trainingsweekenden en resultaten delen met stakeholders
  • Controleren van taken en verwachtingen met andere (vrijwilligers-)teams
  • Organiseren van grote trainingsevents
  • Schrijven van draaiboek voor trainingsweekenden
  • Inpakken van benodigdheden voor trainingsweekenden
  • Opbouwen van (ICT) netwerk voor evenementen
  • Aanvragen van evenementenvergunning
  • Coördineren opruimen materialen na trainingsweekenden
  • Reserveren locaties trainingen
  • Inkopen en huren materialen voor events
  • Aanvragen van evenementenvergunning
 • Trendwatching

  Purpose:

  Inzicht hebben in externe ontwikkeling

  Verantwoordelijkheden:

  • Input geven ontwikkelingen deelnemerswerving
  • Signaleren marktwensen en -kansen
 • Vertegenwoordiging

  Purpose:

  Het verhaal van World Servants delen met andere organisaties

  Verantwoordelijkheden:

  • Vertegenwoordigen bij belangenorganisaties en potentiële samenwerkingspartners
  • Vertegenwoordigen van WS als belangenbehartiger (ambassadeur)
  • Gesprekken voeren met externe organisaties over samenwerken
  • Aanwezig zijn op plaatsen waar onze doelgroep is
  • Onderzoeken nieuwe samenwerkingsverbanden voor opvolging projectervaring
  • Geven van presentaties bij organisaties (o.a. kerken/scholen) met potentie om een besloten groep te worden
 • Volwassenengroepen

  Purpose:

  Volwassenengroepen met potentie opgenomen in de beweging

  Verantwoordelijkheden:

  • Aanspreekpunt zijn voor volwassenengroepen en andere besloten groepen met specifieke wensen
 • Vorming & Training

  Purpose:

  Volledig toegeruste beweging

  Verantwoordelijkheden:

  • Samenstellen en organiseren van trainingsmaterialen
  • Ontwikkelen werkvormen
  • Selecteren en briefen sprekers
  • Bedenken en geven leiderstrainingen
  • Doorontwikkelen inhoudelijk programma leiderstraject
  • Bijeenroepen trainersteam
  • Inhoudelijk en conceptueel vormgeven van (online) trainingen, livestreams en Servants.Live
  • Presenteren van (online) trainingen, livestreams en Servants.Live
  • Doorontwikkelen inhoudelijk programma deelnemerstraject
  • Maken trainingsagenda
  • Inschakelen inhoudelijke samenwerkingspartners (bv CSD)
  • Coördineren totstandkoming logboek, leidershandboek & akkoordenbundel
  • Aanmaken appgroepen expertisegebieden
 • Woordvoering

  Purpose:

  De boodschap van World Servants gedeeld

  Domeinen:

  • Inhoudelijke communicatie naar de pers

  Verantwoordelijkheden:

  • Woordvoeren in woord en op schrift op inhoudelijke thema's (persberichten, opinie, radio/tv)
  • Voorzien in passend beeld bij persberichten
  • Bepalen van woordvoeringslijn op belangrijke momenten/besluiten
Purpose: World Servants loopt als een geoliede machine
 • Nooddienst

  Purpose:

  Vraagstukken met meerdere stappen tijdens projecten opgelost

  Verantwoordelijkheden:

  • Opvolgen van casussen bij de telefoondienst die meerdere vervolgstappen vereisen
  • Schakelen met de alarmdienst over de noodsituatie
  • Onderhouden van contact met de betreffende contactpersoon
  • Bepalen wie er in het crisisteam komen
  • Sparringpartner zijn voor collega's die telefoondienst hebben
Purpose: Een leerzame, aansprekende en goed georganiseerde partnermeeting
 • Facilitator

  Purpose:

  De governance en het dagelijkse werk van de cirkel verlopen volgens de Grondwet

  Verantwoordelijkheden:

  • Faciliteren van de regelmatige Werkoverleggen van de Cirkel
  • Faciliteren van het Governance-proces van de Cirkel
  • Agenderen van nieuwe verkiezingen voor de verkozen Rollen van de Cirkel na het verstrijken van een verkiezingstermijn
  • Beoordelen van de overleggen en vastlegging van een Subcirkel en uitroepen van een Procesverstoring indien van toepassing
Purpose: IT optimaal inzetten, nu en in de toekomst
 • Fondsenwervingstools

  Purpose:

  Een goed werkend actieplatform en app

  Domeinen:

  • Besluiten over wijzigingen aan het actieplatform of de app

  Verantwoordelijkheden:

  • Beheren van IT-toepassingen voor fondsenwerving door deelnemers
  • (Door)ontwikkelen actieplatform en app