Purpose: Met Jezus als voorbeeld en de overtuiging dat elk mens kan bijdragen aan een rechtvaardige wereld, wil World Servants mensen uitdagen om te dienen, zodat door gelijkwaardige interactie levens veranderd worden.
 • De Blije Servant

  Purpose:

  Een team dat er zin in heeft

  Verantwoordelijkheden:

  • Zo nu en dan zorgen dat er iets leuks gebeurt
 • Holacracy Coach

  Purpose:

  World Servants werkt effectief dankzij Holacracy

  Verantwoordelijkheden:

  • Ondersteunen van collega's/cirkels in het werken met Holacracyprincipes
  • Bewaken van implementatie en effectiviteit van Holacracy
  • Meten van tevredenheid over werking van Holacracy en daar op anticiperen
  • Inwerken van nieuwe collega's op het gebied van Holacracy
  • Ontwikkelingen met betrekking tot Holacratisch werken volgen en (mogelijke) implicaties delen
 • Identiteit

  Purpose:

  Bewaken en ontwikkelen van World Servants' missie en visie

  Verantwoordelijkheden:

  • Ontwikkelen en onderhouden van World Servants' identiteit
  • Bewaken van de identiteit
  • Bewaken van het World Servants Concept
  • Bewaken tone of voice (incl. feedback geven)
  • Evalueren en analyseren van projecten op het gebied van vorming
  • Beheren evaluatiecyclus vorming en training
  • Bewaken online identiteit en imago
  • Bewaken van de huisstijl & visuele identiteit
  • Bewaken van de kernwaarden
 • Inclusie

  Purpose:

  Toegankelijke en inclusieve organisatie

  Verantwoordelijkheden:

 • Marketing & Training

  Purpose:

  Veranderde mensen en meer dan voldoende middelen

  Verantwoordelijkheden:

  • Werven van fondsen
  • Werven van deelnemers en leiders
  • Trainen van deelnemers en leiders
  • Communiceren van inhoudelijke uitingen namens de organisatie
 • Stagiairs

  Purpose:

  Optimale & effectieve leer/werkervaring

  Verantwoordelijkheden:

  • Contact onderhouden met stagebureaus
  • Doen van intakes met stagiairs
  • Begeleiden van stagairs bij uitvoeren taken
 • Tweede fiatteur

  Purpose:

  Bankbetalingen goedgekeurd

  Verantwoordelijkheden:

  • Goedkeuren, afkeuren of invoeren van betaalvoorstellen in de Rabobank en Triodosbank
 • Vrijwilligers

  voor Hoofdleidersteam, medisch team, toerustingsteam, createam, productieteam, band, contentteam, promoteam

  Purpose:

  Enthousiaste en betrokken vrijwilligers

  Verantwoordelijkheden:

  • Samenwerken met leidersteam
  • Briefen gebarentolken
  • Contact onderhouden met voorzitters medisch team met betrekking tot screening en bereikbaarheid
  • Contact onderhouden met coördinatoren vrijwilligersteams
  • Bewaken voortgang expertiseteams
  • Onderhouden teamondersteuning op Mijn World Servants
  • Maken en onderhouden van beleid over inzet vrijwilligers
  • Scouten talentvolle vrijwilligers
  • Coördinatie en uitvoering vrijwilligersbedankje
  • Bedanken vrijwilligers
Purpose: Veranderde mensen en meer dan voldoende middelen
 • Beeldredactie magazine

  Purpose:

  Enthousiasmerend beeld voor de magazines aangeleverd

  Verantwoordelijkheden:

  • Uitzoeken van passend beeld voor in de magazines
  • Aanleveren van beeld voor de magazines
 • Begeleiding stagiairs M&T

  Purpose:

  Optimale leerervaring en inzet van stagiairs M&T

  Verantwoordelijkheden:

  • Begeleiden stagiairs
  • Zorgen dat bij binnenkomst en vertrek van een stagiair (of toewijzing van nieuwe taken) dit in de holacratische structuur doorgevoerd wordt
 • Cirkel Lead

  Purpose:

  Veranderde mensen en meer dan voldoende middelen

  Verantwoordelijkheden:

  • Toewijzen van personen aan de rollen van de cirkel; monitoren van de rolgeschiktheid; geven van feedback om de rolgeschiktheid te verbeteren; en zo nodig het opnieuw toewijzen van rollen aan andere personen om de rolgeschiktheid te verbeteren
  • Verdelen van de middelen van de cirkel over de diverse projecten en/of rollen
  • Vaststellen van prioriteiten en strategieën voor de cirkel
  • Vaststellen van indicatoren voor de cirkel
  • Structureren van de governance van de cirkel om invulling te geven aan zijn purpose en verantwoordelijkheden
  • Wegnemen van beperkingen in de cirkel voor het vervullen van de purpose en de verantwoordelijkheden van de supercirkel
 • Contentcreatie

  Purpose:

  Optimaal geïnformeerde achterban

  Verantwoordelijkheden:

  • Up to date houden informatie op website
  • Openen en sluiten van het hekje voor dashboard mijn.ws
  • Bewaken voortgang contentteam
  • In kaart brengen van nieuwe (online) mogelijkheden
  • Bedenken (promotionele) content
  • Organiseren van de projectnieuwsredactie
  • Inhoudelijk coördineren mediareizen
  • Informeren van kantoorteam over campagnes
  • Trainen en voorbereiden van storytellingcrew (storytellers, fotografen en videografen)
  • Contact onderhouden met storytellingcrew (storytellers, fotografen en videografen)
  • Footer onder mails periodiek updaten
 • Jaarthema

  Purpose:

  Geïnspireerde en betrokken deelnemers

  Verantwoordelijkheden:

  • Bewaken voortgang createam
  • Bedenken jaarthema met createam
  • Implementeren jaarthema
  • Inhoudelijk ontwikkelen WSF/VBW
 • Leiders

  Purpose:

  Optimaal functionerende leidersteams voor maximale impact op deelnemers

  Verantwoordelijkheden:

 • Magazineschrijver

  Purpose:

  Inspirerende artikelen voor de magazines geschreven

  Verantwoordelijkheden:

  • Schrijven van teksten voor de magazines
  • Opvragen van beeldmateriaal voor bij de teksten in de magazines
  • Zorgen dat artikelen worden geredigeerd
 • Sponsorevents

  voor Ad interim Dive2Change & Nacht van Betekenis

  Purpose:

  Enthousiasmerende sponsorevents

  Verantwoordelijkheden:

  • Werven van particulier geld d.m.v sponsorevents
  • Ontwikkelen en organiseren van sponsorevents
 • Trendwatching

  Purpose:

  Inzicht hebben in externe ontwikkeling

  Verantwoordelijkheden:

  • Input geven ontwikkelingen deelnemerswerving
  • Signaleren marktwensen en -kansen
 • Vertegenwoordiging

  Purpose:

  Het verhaal van World Servants delen met andere organisaties

  Verantwoordelijkheden:

  • Vertegenwoordigen bij belangenorganisaties en potentiële samenwerkingspartners
  • Vertegenwoordigen van WS als belangenbehartiger (ambassadeur)
  • Gesprekken voeren met externe organisaties over samenwerken
  • Aanwezig zijn op plaatsen waar onze doelgroep is
  • Onderzoeken nieuwe samenwerkingsverbanden voor opvolging projectervaring
  • Geven van presentaties bij organisaties (o.a. kerken/scholen) met potentie om een besloten groep te worden
 • Vorming & Training

  Purpose:

  Volledig toegeruste beweging

  Verantwoordelijkheden:

  • Samenstellen en organiseren van trainingsmaterialen
  • Ontwikkelen werkvormen
  • Selecteren en briefen sprekers
  • Bedenken en geven leiderstrainingen
  • Doorontwikkelen inhoudelijk programma leiderstraject
  • Bijeenroepen trainersteam
  • Inhoudelijk en conceptueel vormgeven van (online) trainingen, livestreams en Servants.Live
  • Presenteren van (online) trainingen, livestreams en Servants.Live
  • Doorontwikkelen inhoudelijk programma deelnemerstraject
  • Maken trainingsagenda
  • Inschakelen inhoudelijke samenwerkingspartners (bv CSD)
  • Coördineren totstandkoming logboek, leidershandboek & akkoordenbundel
  • Aanmaken appgroepen expertisegebieden
Purpose: World Servants loopt als een geoliede machine
 • Escalatie

  Purpose:

  Eerstelijns collega's ondersteund

  Verantwoordelijkheden:

  • Overnemen van contacten die niet afgehandeld kunnen worden door @Front Office
  • Communiceren van frequent voorkomende onduidelijkheden met @Woordvoering
  • Omgaan met "moeilijke" deelnemers als andere rol vervullers vastlopen
 • Merchandise

  Purpose:

  Exposure door toffe merchandise

  Verantwoordelijkheden:

  • Ontwikkelen assortiment webshop
  • Beheren webshop
  • Bestellen World Servants-tassen
  • Ontwerpen tas in overleg met @Marketing & Training
  • Beheren webshopvoorraad kantoor
 • Nooddienst

  Purpose:

  Vraagstukken met meerdere stappen tijdens projecten opgelost

  Verantwoordelijkheden:

  • Opvolgen van casussen bij de telefoondienst die meerdere vervolgstappen vereisen
  • Schakelen met de alarmdienst over de noodsituatie
  • Onderhouden van contact met de betreffende contactpersoon
  • Bepalen wie er in het crisisteam komen
  • Sparringpartner zijn voor collega's die telefoondienst hebben
Purpose: IT optimaal inzetten, nu en in de toekomst
 • Website

  Purpose:

  Een goed werkende website

  Verantwoordelijkheden:

  • (Door)ontwikkelen website