Purpose: Veranderde mensen en meer dan voldoende middelen
 • Beeldredactie magazine

  Purpose:

  Enthousiasmerend beeld voor de magazines aangeleverd

  Verantwoordelijkheden:

  • Uitzoeken van passend beeld voor in de magazines
  • Aanleveren van beeld voor de magazines
 • Brainstormer

  Purpose:

  Brainstorms met tastbaar resultaat

  Verantwoordelijkheden:

  • Plannen en voorbereiden van de brainstormsessies
  • Input ophalen bij de collega's en dit als invulling van de brainstormsessie gebruiken
  • Leiden en faciliteren van de brainstormsessies
  • Creëren en stimuleren van creativiteit en 'outside of the box' denken binnen de organisatie
  • Delen van succesvol behandelde brainstormpunten
 • Deelnemerswerving - frontstage

  Purpose:

  Met de inzet van het promoteam zoveel mogelijk jongeren bereikt om deelnemer te worden.

  Verantwoordelijkheden:

  • Ontwikkelen concepten voor events (mogelijk in samenwerking met @Fondsenwerving Particulieren).
  • Organiseren en coördineren van bemensing voor events.
  • Opvolgen van events en waar nodig overdragen aan @Deelnemerswerving - backstage
  • Verwerken binnenkomende verzoeken voor presentaties, inclusief regelen presentator.
  • Up to date houden van promopresentatie i.s.m. @Identiteit en @MDT coördinator
  • Opvolgen presentaties en waar nodig overdragen aan @Deelnemerswerving - backstage
  • Door ontwikkelen werkwijze promoteam
  • Uitbreiden promoteam
  • Organiseren en opvolgen promoteamdagen
  • Ontwikkelen van materialen ten behoeve van events en presentaties i.s.m. @Contentcreatie
 • Deelnemerswerving Nederland

  Purpose:

  Draagvlak gecreëerd voor de Nederland projecten en daar zoveel mogelijk jongeren aan deel laten nemen

  Verantwoordelijkheden:

 • MDT coördinator

  Purpose:

  Deelnemers dienen hun omgeving

  Verantwoordelijkheden:

  • Organiseren en uitvoeren van MDT-activiteiten & trainingen
  • Werven MDT-deelnemers
  • Samenwerken met MDT-partners
  • Administreren en registreren van deelnemers, uren, activiteiten en uitgaven
  • Benutten van kansen om MDT te verbeteren
 • Magazine

  Purpose:

  Betrokken achterban

  Verantwoordelijkheden:

  • Coördineren magazines
  • Afstemmen planning met @Spellingscontrole
  • Eindredigeren magazines
  • Organiseren brainstorm inhoud magazines
  • Bewaken van diversiteit in thema's magazines