Purpose: Met Jezus als voorbeeld en de overtuiging dat elk mens kan bijdragen aan een rechtvaardige wereld, wil World Servants mensen uitdagen om te dienen, zodat door gelijkwaardige interactie levens veranderd worden.
 • Financiële strategie

  Purpose:

  Duidelijk inzicht en heldere sturing op de financiën

  Verantwoordelijkheden:

  • Periodiek valideren en/of updaten van de financiële strategie, mede op basis van prognoses
  • Meedenken bij financiële voorstellen en vraagstukken
 • Strategie

  Purpose:

  Een goede visie op de toekomst

  Verantwoordelijkheden:

  • Besluiten over koers voorbereiden, bespreken en besluiten
  • Vertalen van strategie, missie en visie naar operatie
  • Leveren van input voor strategisch, operationeel plan en jaarplan en jaarverslag
  • Periodiek evalueren of strategische vuistregels moeten worden aangevuld, verwijderd of aangepast
  • Zorgen voor een visie op strategisch personeelsbeleid, mede op basis van signalen van @Expert Mens & Organisatie
  • Aanspreekpunt voor suggesties over de strategische vuistregels, samen met de Lead Links.
 • Tweede fiatteur

  Purpose:

  Bankbetalingen goedgekeurd

  Verantwoordelijkheden:

  • Goedkeuren, afkeuren of invoeren van betaalvoorstellen in de Rabobank en Triodosbank
 • Wettelijk Vertegenwoordiger

  Purpose:

  Voldoen aan wettelijke en statutaire verplichtingen

  Verantwoordelijkheden:

  • Vertegenwoordigen van de stichting m.b.t. tot wettelijke verplichtingen
  • Vaststellen van de begroting
  • Ondertekenen van overeenkomsten en contracten
  • Doorvoeren van wijzigingen in de statuten
  • Ondertekenen van jaarrekeningen en jaarverslagen
  • Contacten leggen tussen de Raad van Toezicht en kantoor
Purpose: IT optimaal inzetten, nu en in de toekomst
 • IT-audit

  Purpose:

  Veiligheid en kwaliteit van IT-systemen vastgesteld

  Verantwoordelijkheden:

  • Zoeken van een partner om IT-audit uit te voeren
  • Coördineren uitvoering IT-audit
  • Bepalen van lange termijn-aanpak IT-audit
  • Implementeren feedback IT-audit